పక్కింటి వర తో నా మొదటి అనుబవం


నా పేరు రాజు (పేరు మార్చటం జరిగింది ). మాది విశాఖపట్నం మా కుటుంబం అంతా చాలా ఏళ్ళ క్రితం ఇక్కడకి రావటం జరిగింది. నేను రోజు లాగానే ఆ రోజు కూడా మా ఇంటి బయట కూర్చుని పేపర్ చదువుకుంటున్న అపుడే మా ఇంటి తలుపు ఎవరో కొట్టిన శబ్దం వినిపించింది. వెంటనే వెళ్లి చూసా నా ఎదురుగా రెండు పెద్ద పెద్ద కొండల్లా కనిపించాయి తన సల్లు. తన పేరు వర మా ఇంటి పక్కనే ఉండేది. రోజు ఉదయం సమయం లో మా ఇంట్లో తన ఇంట్లో రవరు ఉండేవారు కాదు మల్లి నైట్ వచేవారు. కానీ ఎపుడు నాకు తన మిద ఆ కోరిక కలగ లేదు ఎందుకంటే తను కొంచెం బ్లాకు గా ఉండేది. ఇంకా నాకు అప్పటిలో చాలా భయం ఎక్కువ ఉండేది. అందుకని నేను అంత త్వరగా అలాంటివి అనుకునే వాడిని కాదు.

ఇక వర కోసం చెప్పాలంటే చాల అందంగా ఉండేది. తన సల్లు చూస్తే చాలు నాకు కింద తదిచిపోఎది తను కూడా నన్ను కావాలనే రేచకోట్టేది. రోజు ఏదో ఒక పని పేరుతో మా ఇంటికి రావటం అలానే ఏదో ఒకటి మాటలాడటం చేసేది కానీ నాకు అర్ధం అయ్యేది కాదు కానీ ఆ రోజు సడన్ గా ఎవరో తలుపు కొట్టారని నేను వెళ్లి చూసే సరికి తను న ఎదురుగా నిలపడి ఉంది నేను వెంటనే ఏంటి వర ఇలా వచావ్ అని అడిగా తను ఎం లేదు ఇంట్లో కరెంటు లేదు కదా బోర్ కొడుతుంది కాసేపు సరదాగా మాట్లాడమని వచ్చా అంది అవునా అయితే లోపలి ర అని చెప్పి తలుపు తీసి నేను లోపలి వెళ్తున్న తను కూడా న వెనక వచ్చింది నేను మా బెడ్ మిద కూర్చుని ఉన్న తను నా ఎదురుగా కుర్చీలో కూర్చుంది ఏంటి రాజు విసయాలు అని అడిగింది నేను ఎమున్టై వర ఏమైనా ఉంటె నవే చెప్పు అన్నాను. తను ఇంట్లో ఒక్కడివే కూర్చుని ఏం చేస్తున్నావ్ అని అడిగింది ఏం లేదు టీవీ చూస్తున్న అని అబద్దం చెప్పా నిజానికి తను రక ముందు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు నీలి చిత్రం ఒకటి ఇస్తే అది మా ప్లేయర్ పెట్టి చూస్తున్న ఇంతలో కరెంటు పోయింది. తను వెంటనే ఏం చూస్తున్నావ్ టీవీ లో అని అడిగితే ఏదో మూవీ వస్తుంది అదే చూస్తున్న చాల బాగుంది అని చెప్పా వెంటనే ఏంటి ఆ మూవీ అని అంది ఏమో పేరు తెలిదు కానీ చాల బాగుంది అన్నా. అవునా ఇపుడు కరెంటు వస్తే బాగుండు నేను కూడా చూసే దాన్ని ఆ మూవీ అని అంది నేను వెంటనే నా మనసులో అనుకున్న అది నువ్వు చూస్తే తట్టుకోలేవ్ అనుకున్న చిన్నగా నవ్వుతు. ఏంటి అల నవ్వుతున్నావ్ అని అడిగింది ఏం లేదు మాములుగా అన్నా. ఇలా కాసేపు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఇంతలో కరెంటు వచ్చింది తను వెంటనే ఆ సినిమా ఏంటో చూపించు అంది ఇందాక కరెంటు పోయినపుడు తఃను వచ్చిన కంగారులో నేను టీవీ ఆపటం మర్చిపోయ అది ఆన్ చేయగానే ఎదురుగా టీవీ లో ఒకడు ఒక అమ్మయి పూకు నాకుతూ ఉన్నాడు దానికి అది హుమ్ హ అని ఏవో శబ్దాలు చేస్తూ ఉంది. అది చూసిన వర ఏంటి ఇదేనా నువ్వు చూస్తున్న మూవీ అని అడిగింది నాకు ఏం చెప్పాలో తేలిక తల కిందకి వంచి కూర్చున్న తను అల టీవీ చూస్తూనే ఉండిపోయింది తర్వాత తను నా పక్కకి వచ్చి కూర్చుని ఏంటి రాజు నువ్వు కూడా ఇలాంటి సినిమాలు చుతవ అని అడిగింది నేను అదేమ లేదు మా ఫ్రెండ్ చాల బాగుంటుంది చూడరా అంటే ఈ రోజే తెచ అని చెప్పా. కానీ తను నమ్మలేదు. ఊరుకో రాజు నువ్వు రోజు ఇంట్లో తలుపులు వేసుకుని చేసే పని ఇదేనా అంది నేను ఏమి అనకుండా కూర్చున్న, అపుడు తను అలా ఎన్దుకుఇ చేసుకుంటారు అని నన్ను అడిగింది నేను ఏం చెప్పలేదు కాసేపు పోయాక మల్లి నిన్నే అడిగేది అని అంది అపుడు ఏమో నాకు కూడా తెలిదు అన్నా కానీ తను ఊరుకోకుండా అలా నన్ను ఏదో ఒకటి అడుగుతూనే ఉంది అపుడు నేను ఏమో నాకు నిజంగా తెలిదు కానీ చాల బాగుంటుంది అని మాత్రం నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు అని అన్నా అవునా అంది నేను కొంచెం దైర్యం చేసి మనం కూడా ఒకసారి అలా చేసి చూద్దామా అని మ్మేల్లగా విని వినపడ నట్లు అడిగా తను వెంటనే ఏంటి అని అంది నాకు బయం వేసి ఏం లేదు అన్నా అపుడు నాకు వినిపింది రాజు అని అంది కానీ ఏమైనా అవ్తుండా అని అడిగింది ఒకసారికి ఏమి కాదు లే అని నేను తనకి చెప్పా కానీ ఎవరైనా చూస్తే ఎలా అని అంది ఎవరు రారు ఈ టైం లో అని చెప్పి నేను మా తలుపు ముసి లోపలి వచేసరికి తను నా బెడ్ మిద పడుకుని ఉంది తన చెయ్యి మాత్రం డ్రెస్ మిద నుండి తన పూకు మిద వేసి కెలుకుతూ ఉంది అమ్మ నే యమ్మ నేకు చాల దూల ఉండే అని నాలో నేను అనుకుని తన పక్కన కూర్చున్న ఏం చెయ్యాలో తేలిక మొదటగా నేను తన బుగ్గల మిద చెయ్యి వేసి పముతు ఉన్న అలా చ్గేస్తూ ఉంటె తను ఏదో అవ్తుంది ర అంటూ చాల కసి మిద ఉన్న రేస్ గుర్రం లాగా నలిగిపోతూ ఉంది.నేను వెంటనే తన బుగ్గల మిద ముద్దు పెట్టి నా సుల్లని పిసుకుతూ ఉన్న అపుడు ముద్దు పెట్టాల్సింది అక్కడ కాదు ర వేదవ అని అంది తను అలా మాట్లాడే సరికి నాకు ఏమి అర్ధం కలే ఎందుకంటే తను ఎపుడు నాతో చాల మర్యాదగా మాట్లాడేది కానీ సడన్ గా అలా మాట్లాడే సరికి నేను షాక్ అయ్యా అంతే. వెంటనే తను నా నోట్లో తన నోరు పెట్టి నా పేదలని కొరుకుతూ ఉంది అలా ఇద్దరం కొరుక్కుంటూ ఉన్నాం అలా చేసుకుంటూ ఉన్న సమయం లో నా సుళ్ళ ఏదో యుద్దానికి వెళ్ళటానికి తయారయిన దానిల గట్టిగ గునపం లాగా తయర్రయ్యింది. అది వెళ్లి తన బొద్దు కి తగులుతూ ఉంది అపుడు ఏంట్రా అది అంత గట్టిగ నా బొద్దు మిద తగులుతూ ఉంది అని అడిగింది అడ నా సుళ్ళ లే అని చెప్పా ఏంట్రా అంత గట్టిగ ఉంది అని అడిగింది అపుడు అది ఎంత త్వరగా నే బొక్కలో దురుడమ అని చూస్తుంది అందుకే అలా గట్టిగ తయారయింది అని చెప్పే సరికి తను కూడా నాకు కూడా నా బొక్కలో అలానే ఉంది రా తొందరగా నే సుళ్ళ ని నా బొక్కలో గుచ రా అని అంది నేను వెంటనే పైకి లేచి నా బట్టలు అన్ని తేసేస అలా నా ఫాంట్ తెస్తూ ఉంటె నా సుళ్ళ నిటారుగా తన బొక్క కేసి చూస్తున్నట్లు అలా నిలపడి ఉండిపోయింది నేను వెంటనే తన సల్లు రెండు పట్టుకుని పిసకటం మొదలు పెట్ట అలా పిసుకుతూ ఉంటె తను హుమ్ అబ్బ హ హ హ అః ఆహుం హుమ్ అని మూలుగుతూ ఉంది నేను అలా పిసుకుతూ ఉంటే తని నా సుల్లని తన చేతిలో పట్టుకుంది అంతే వెంటనే నా సుళ్ళ లో బ్లడ్ చాల వేగంగా పరుగులు తెస్తుంది తను నా సుల్లని పట్టుకుని ముందుకి వెనకకి ఆడించటం మొదలు పెట్టింది. అది అలా చేస్తూ ఉంటే నాకు ఏదో ల ఉంది అలంటి సుకం ఎపుడు అనుబవించలేదు నేను. అలా కాసేపు అయ్యాక నేను తన రెండు తొడల మద్య నా చెయ్యి పెట్టి తన పూకు రెమ్మల మిద పముతు ఉన్న అపుడు అది అరేయ్ అరేయ్ అంటూ చాల బాగుంది రా నే యబ్బ అంటూ ఉంది ఇంకా రా ఇంకా గట్టిగ అంటూ ఉంది నేను అలా చేస్తూ నా చేతి వెళ్ళాను ఒక్కసారిగా తన పుకులో గట్టిగ తోసాను తను గట్టిగ హాఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ అని అరిసింది. అల తన పుకులో న వెళ్ళు పెట్టి లోపటికి బయటకి చేస్తూ ఉంటె తనకి ఏదో స్వర్గం లో తేలుతున్నట్లు ఉంది రా అని నా తల పైన తన చేతులతో పాముతూ ఉంది తను అల చేస్తుంటే నాకు ఏదో తెలీని సుఖం గ ఉంది. తను ఇక చాలు లే అని పైకి లేచి నా మోద్దని తన చేతులతో పట్టుకుని ఆడిస్తూ అరేయ్ నేది ఏంటి రా ఇంత గట్టిగ తయారయింది అని అడిగింగి అది నే నోటిలో పెట్టుకో అపుడు నికే తెలుస్తుంది అని అన్నాను తను వెంటనే నేను ఎపుడు ఆ మాట అంటాన అని చూసినట్లు వెంటనే నా మోద్దని పట్టుకుని తన నోట్లో పెట్టుకుని ఏదో ఐస్ క్రీం సీకినట్లు నా మోద్దని తన నోటితో సీకుతు ఉంది తను అల చేస్తూ ఉంటె నేను హ అబ్బ హాఆఆఅ అదే అలాగే ఇంకా లోపటికి హాఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ అని తన సళ్ళు పట్టుకుని మూలుగుతూ ఉన్న అల చాలా సేపు నా మోడ్దని తన నోటితో చీకుతూ ఉంటె నాకు లోపల నుండి రసాలు ఉరిపోతు ఉన్నాయ్. ఇక చేసింది చాలు లే అని చెప్పి తనని పైకి లేపి బెడ్ మిద పడుకోమన్న అల నా ఎదురుగా తను ఒంటి మిద ఏమి లేకుండా ఉంటె నాకు ఎంత త్వరగా నా మోడ్దని తన పూకు లో పెడతాన అని చాలా తొందరగా ఉంది తను కూడా ఇక నా వాళ్ళ కాదు రా ఆగటం అని నన్ను తన మీదకు ఒక్కసారిగా లాగేసుకుంది. నేను నా సుల్ల్ని తన పు రెమ్మలపై అటు ఇటు ఆడిస్తూ ఉంటె తను అబ్బ ఇక నా పూకు లో నే మొడ్డ పెట్టి నా పూకు దూల తీర్చార అని అంది. నేను నే మోడ్దని మెల్లగా తన బొక్కలో పెట్టటం స్టార్ట్ చేశా అల మొదట కొంచెం వెళ్ళింది అల నా నడుము ముందుకి వెనకకి ఆడిస్తూ ఒక్కసారిగా తన పుకులో గట్టిగ తోసేస అది వెంటనే గట్టిగ హాఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ అని అరిచి రాజు నువ్వు చెప్తే ఏమో అనుకున్న కానీ చాలా బాగుంది రా అని నాతో అంది. అల నేను ముందు నుండి లోపలి తోస్తూ ఉంటె తఃను కూడా కొంచెం ఉపటం స్టార్ట్ చేసింది అలా ఆ రోజు ఒక నాలుగు సార్లు ఇద్దరం బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఇక రోజు ఇలా చేసుకుందామా అని తను నన్ను అడిగే సరికి నేను అబ్బ మంచి ఛాన్స్ దొరికింది ర అని చాలా హ్యాపీ గ ఫీల్ అయ్యా. అప్పటి నుండి రోజు రెండు సార్లు నా మొడ్డ దూల దాని పూకు జిల తీర్చుకునే వాళ్ళం . అలా నా మొదటి అనుబవం దానితో జర్గింది.

error:

Online porn video at mobile phone


new telugu sex kathalusexstorys in telugutelugu uncle sex storiestelugusex storiestelugu sex storetelugu sex stories heroineswww.telugu sex storeswww.telugusexstories.comtelugudengudukathalu in telugutelugu sexstoriestelugu srungaram kathaluvadina puku kathalupuku dengudu kathalu telugusex story telugulanja kathalu in telugutelugu hot sex stories comtelugu family sex storiestelugu sex stories with imagesvadina boothu kathalutelugu sex stores telugu scriptsaunty boothu kadalulatest telugu hot storieswww telugu dengudu kathalu compuku dengudu kathalu in teluguwww sex telugu stories comwww telugusex stores comdenguduraja telugu storiespuku kathalutelugu aunty puku kathaluaunty boothu kadalubest telugu sex storiestelugu puku sex storiesranku kathalutelugu latest sex storiestelugu boothu storiestelugu maid sex storiestelugu aunty sex storiesteacher sex stories in telugutelugu sex stories kamasastrytelugu porn kathaluwww.telugu sex kathalutelugu sex stories realతెలుగు సెక్స్ కధలుkaamakathaluakka tammudu sex storiestelugu sxe storiesx stories in telugutelugu sexstories.nettelugusexstorys comadult stories in telugumodda puku kathalutelugu sex stories ammatelugu lanjala storiestelugu puku modda kathalulanjala kathalu 2015telugu booth kathalunew telugu sex kathaluromantic telugu sex storiesakka thammudu sex kathalutelugu sex stories with imagesamma telugu sex storiesranku kathalu telugutelugu dengudu kathalu telugulotelugu amma sex storiestelugu sexstoriesతెలుగు సెక్స్ కథలుromantic stories telugugay sex stories telugutelugu sex stores telugu scriptstelugu sex stories/నాన్న కూతురుtelugu sex stories athatelugu kaama kathaluadult stories in telugutelugu boothu kathalu latesttelugu bootu kathalutelugu sex boothu kathalutelugu sex booksgumpu dengudutelugusexstories in telugutelugi sex storiessex stories in telugu fontnew sex stories telugusex telugu storiestelugu dengudu kathaluaunty boothu kathalutelugu sex stories latesttelugu mom sex storiestelugu puku kadalunew sex telugu storiestelugu kama kathalu comtelugu gudda dengudu kathalupuku telugu kathaluexbii telugu storiestelugu sex stories pdfbf kathalutelugu sex hot stories